Doma

Celebración de un Concurso social de Doma Clásica.